Kontakt

SOFITAX, s.r.o.
ekonomická kancelária
Mostná 13
949 01 Nitra

tel: +421 (0) 37 741 35 01
mob: +421 (0) 905 856 499
email:info@sofitax.sk