Našim klientom ponúkame nasledovné služby

  • Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • Spracovanie miezd so všetkými náležitosťami od vzniku až po ukončenie pracovného pomeru
  • Poradenstvo v oblasti ekonomiky, účtovníctva, miezd a personalistiky
  • Organizačné poradenstvo a rôzne administratívne práce

Ďalej zabezpečujeme

Právne služby

  • zakladanie, zmeny, likvidácia obchodných spoločností
  • obchodné, občianske, pracovné právo
  • konkurzy a reštrukturalizácia
  • vymáhanie pohľadávok

Úradné preklady

  • z/do anglického a nemeckého jazyka