Kontaktné informácie

SOFITAX, s.r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra
(bývalá budova Ferenitky, parkovanie pre klientov zdarma, priamo v areáli budovy)

037/74 13 501, 0905 856 499

Fakturačné údaje:

IČO: 36 804 274
DIČ: 2022415571
IČ DPH: SK2022415571

Registrácia spoločnosti:
Obchodný register OS Nitra, Oddiel Sro., Vl.č. 20272/N

Contact form

Kontakt form

Kontakt 1
Kontakt 2
Kontakt 3

Mapa